УСУКАН ПРОВОДНИК ПВУ-А1

За неподвижно полагане в осветителни мрежи, звънчеви и силови инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

 Технически данни

  • произведен съгласно БДС 4305-90
  • експлоатация при температури на околната среда от -30ºС до +50ºС
  • монтаж при температури, не по ниски от -5ºС
  • номинално напрежение, Uo/U:
  • за сечения до 1,00 мм – 300/500 V
  • за сечения над 1,00 мм – 450/750 V
  • изпитвателно напрежение – 2500V