РАДИОЧЕСТОТНИ КОАКСИАЛНИ КАБЕЛИ РК

Кабели за влагане във високочестотна апаратура и прибори за изграждане на локални компютърни мрежи.

За изграждане на информационни системи.

За свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници.