ПРОВОДНИК ПВ-А2 / HO5-7V-K /

За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване.

Технически данни

  • произведен съгласно HD 21.3 S3
  • експлоатация при температури на околната среда от -30 С до +50 С
  • изпитвателно напрежение – 2000V за HO5V-K и 2500V за HO7V-K
  • монтаж при температури не по-ниски от -5С
  • цвят на изолацията – жълто-зелен, бял, черен, сив, син, кафяв, червен