ПРОВОДНИК ПВ-А1 / HO5-7V-U /

За неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

Технически данни

  • произведен съгласно HD 21.3 S3
  • експлоатация при температури на околната среда от -30 С до +50 С
  • изпитвателно напрежение – 2000V
  • монтаж при температури не по-ниски от -5С
  • цвят на изолацията – жълто-зелен, бял, черен, сив, син, кафяв, червен