ПРОВОДНИК ПВВ – МБ1 – МОСТОВ

Мостов проводник с паралелно положени медни жила за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсалации.

Технически данни

  • произведен съгласно БДС 4305 – 90
  • експлоатация при температури на околната среда от -300 С до +500 С
  • монтаж при температури, не по-ниски от -50С
  • изпитвано напрежение – 2000V