КАБЕЛ ШВПЛ – Б / HO3VV – F /

Кабел с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила, предназначен за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа.

За свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.

Технически данни:

  • произведен съгласно HD 21.5 S3
  • експлоатация при температури на околната среда от -30 С до +50 С
  • изпитвателно напрежение – 2000V