КАБЕЛ ШВПЛ – А / А03VH – H /

За свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа.

За свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.

Технически данни:

  • произведен съгласно БДС 60227-5
  • експлоатация при температури на околната среда от -40 С до +50 С
  • изпитвателно напрежение – 2000V
  • цвят на обвивката  /черен-червен или черен-бял/