КАБЕЛ, УСУКАН ПО ДВОЙКИ UTP КАТ.5Е

Кабел, усукан по двойки, за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, със спектър на използваната честота до 100MHz за кат.5 и до 125 MHz за кат.5е.

Използван при изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи с добра устойчивост на електромагнитни влияния.

Технически данни

  • експлоатация при температури на околната среда от -30ºС до +50ºС
  • монтаж при температури, не по ниски от 0ºС
  • диаметър на кабела – 5mm
  • цвят на изолацията на усуканите двойки
  • бял със син пръстен/син
  • бял с оранжев пръсен/оранжев
  • бял с зелен пръстен/зелен
  • бял с кафяв пръстен/кафяв