КАБЕЛ СВТ

За неподвижно полагане в ел.мрежи, предназначени за пренасяне и разпределение при номинални напрежения от 0.6/1kV с честота 50Hz. Устойчив на светлинни лъчи и атмосферни влияния.

За полагане в помещения, на открито, в изкопи, тунели, канали и шахти!

Технически данни:

  •  произведен съгласно БДС 16291 – 85
  •  експлоатация при температури на околната среда от -30 С до +50 С
  •  монтаж при температури, не по-ниски от -5С
  •  неразпространение на горенето