СИЛИКОНОВ ПРОВОДНИК ПСКГ

За монтаж в съоръжения, машини и апарати, подложени на въздействието на повишени температури или за изводни проводници.

Технически данни:

  • експлоатация при температури на околната среда от -60ºС до +160ºС
  • монтаж при температури, не по ниски от -15ºС
  • номинално напрежение – 600V
  • изпитвателно напрежение – 2500V