КАБЕЛИ ЗА АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ И ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЕ

4, 6 и 8 жилни кабели, сечение на жилата: 0.22 mm– неекранирани

Кабелите 2х0.5 + 4х0.22 и 2х0.5 + 6х0.22 mm– екранирани

Цената е за 1 линеен метър