ГУМИРАН КАБЕЛ ШКПЛ / HO5RR-F /

Кабел с каучукова изолация и обвивка за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение Uo/U – 300/500 V за ниски и средни механични натоварвания.

Технически данни:

  • произведен съгласно HD 22.4 S3
  • експлоатация при температури на околната среда
  • при мобилно положение от -25С до +60С
  • при фиксирано положение от -30С до +60С
  • изпитвателно напрежение – 2000V
  • макс. продължителна температура на нагряване на токопроводимите жила  +60С