Изпълнени проекти

проекти

Наземна PV 29,52 kWp, с. Змеево, обл. Добрич с Инвеститор „ЕЛСТОЙ СОФИЯ“ ЕООД

Покривна PV 158,12 kWp, гр.София, общ.Столична, район Искър, ул.“Любен Кондаков“ №5 с Инвеститор „ТЕРАЗИД“ ЕООД.

Покривна PV 98,49 kWp, гр. София, общ. Столична, район Искър, ул. „5004“ №5 с Инвеститор „ТЕРАЗИД“ ЕООД

Покривна PV 44,22 kWp, гр. София, общ. Столична, район Младост, ул. „Андрей Ляпчев“ №75 с Инвеститор „ТЕРАЗИД“ ЕООД

Покривна PV 22,80 kWp –ж.к.Ботунец, гр.София с Инвеститор „МАРИЯНА ЧАРЛОВА 2013“ ЕООД

Покривна PV 75 kWp, с. Долна Диканя, обл. Перник, махала „Милева“, инвеститор „Елейа“ ЕООД

Покривни BIPV 2 x 30 kWp, кв.Симеоново – Север, ул. 64-та № 9, 2016

Покривна PV 199.5 kWp, с. Долна Диканя, обл. Перник, махала „Милева“, инвеститор „Елейа“ ЕООД, 2015

Покривна PV 183,08 kWp, с. Стряма, местност Перселик, общ. Раковски, обл. Пловдив, с Инвеститор „ЕС ПРОПЪРТИ“ ЕООД, 2021

Покривна PV 682.28 kWp, с. Оризово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, ул. „Светлина“ №14, с инвеститор „КОНЕКС – ТИВА“ АД, 2021

Наземна PV 3,7 kWp, Автономна – над гр.Костенец, обл.София, 2016

Покривна PV 48.72 kWp, гр. София, кв. Военна Рампа, ул. „Проф. Иван Георгов“№2, инвеститор „ Муун Лайт Д.Ш.Д.“ ООД, 2019

Покривна PV 5.04 kWp, гр. София, кв. Симеоново, ул. Неофит Хилендарски №13, 2019

Покривна PV 3 kWp – Автономна, с. Телиш, Област Плевен, 2013

Покривна PV 25.76 kWp, гр. Софив, кв. Младост 1, инвеститор „Екофорум“ ООД, 2019

Покривна PV 35.84 kWp, гр. София, кв. Младост 1, инвеститор „Екофорум“ ООД, 2019

Покривна PV 29.44 kWp, с.Живково, общ.Хитрино, обл.Шумен, частен дом, 2021

Ковачевци

Конекс Тива

Ковачевци

Покривна PV 645.24 kWp, гр. Гоце Делчев, инвеститор „Пирин Текс“, Фабрика за шивашки услуги, 2020

Татари

Покривна PV 29.44 kWp, гр.Габрово, МОЛ, инвеститор „Тера център“ ЕООД, 2021

Теразид

Комбинирана (покривна и наземна) PV 29, 48 kWp, с. Върбово, общ. Чупрене, обл.Видин, 2021

ШУ