За нас

Консорциум “Био Пи Ди Ес Корпорейшън” ДЗЗД е основан през 2010 година. През 2012 година се основава „Био Пи Ди Ес Строй“ ЕООД, която е част от Консорциума и се профилира по следните основните дейности:

за нас

Био Пи Ди Ес
вече 13 години

През 2019 година се основава “Био Пи Ди Ес Инженеринг“ ЕООД, която е част от Консорциума и се профилира основно в изграждане на фотоволтаични централи.

– Консултиране и Проектиране на електрически инсталации и централи от ВЕИ /Възобновяеми енергийни източници/ и системи за БГВ /Битова Гореща Вода/;
– Доставка и монтаж на електрически инсталации и централи от ВЕИ /Възобновяеми енергийни източници/ и системи за БГВ /Битова Гореща Вода/;
– Пуск на инсталациите и мониторинг;
– Проектиране на кабелни линии и РУ /Разпределителни уредби/ за НН /Ниско Напрежение/ и СрН /Средно Напрежение/;
– Доставка и изграждане на кабелни линии и РУ /Разпределителни уредби/ за НН /Ниско Напрежение/ и СрН /Средно Напрежение/.
– Проектиране и изграждане на улично осветление;
– Проектиране и изграждане на кръстовища и сфетофари;
– Проектиране и изграждане на електрозахранване на GSM базови станции;